Beroepsprofiel Gezondheidstherapeut

De gezondheidstherapeut is een beoefenaar van de authentieke natuurgeneeskunde die teruggaat tot  de basisprincipes van de humoraalpathologie van Hippocrates en de vier temperametenleer van Galenus, maar geactualiseerd, aangevuld en gecontroleerd volgens de modern medische wetenschap.

De natuurgeneeskunde steunt op de natuurfilosofische opvatting dat de mens een natuurlijk wezen  is   en onlosmakend verbonden is met zijn omgeving. Vandaar dat natuurgeneeskunde ook ecologische geneeskunde wordt genoemd. Ieder mens bezit een zelfgenezend mechanisme dat op natuurlijke wijze of met natuurlijke middelen kan worden gestimuleerd. De werkwijze van de natuurgeneeskunde steunt geheel op het paradigma van de vier elementenleer volgens Empedocles. Dit bipolair theoretisch model is het uitgangspunt van de humoraalpathologie en de vier elementenleer dat aantoont dat de natuurgeneeskunde monistisch is, vandaar het standpunt dat lichaam en geest een zijn.

 

slide002

 

De  gezondheidstherapeut behandelt, naar het voorbeeld van Hippocrates, de “zieke” in plaats van de “ziekte”. Een behandeling gebeurt altijd individueel, de patiënt staat centraal en er is een totaalbenadering. Het ziektebeeld wordt altijd in verband gebracht met het persoonlijkheidsbeeld.

De gezondheidstherapeut houdt rekening met het temperament, de constitutie, de dispositie en de expositie van de patiënt. Deze unieke benadering wordt aangevuld met andere  duidingtechnieken zoals lichaamshouding, lichaamsverhouding, lichaamstaal, symptomatologie, gezondheidstest, iriscopie, gesprekstechnieken, enz. Deze totaal benadering geeft een inzicht in het totale persoonlijkheidsbeeld van de patiënt en zijn klachten hetgeen leidt tot een duurzame genezing.

Een gezondheidstherapeut werkt complementair, d.w.z. aanvullend op de reguliere geneeskunde. De gezondheidstherapeut houdt rekening met de medische gegevens waarover de patiënt beschikt of eventueel opvraagt zoals diagnostische gegevens, bloedanalyses, protocollen e.a. De gezondheidstherapeut respecteert de reguliere geneeskunde en wijst op de centrale en vooral vertrouwelijk rol die de huisarts speelt in de gezondheidszorg alsook op het belang van de reguliere geneeskunde. De gezondheidstherapeut gaat steeds na in welke mate een aanvullende natuurlijke therapie zinvol is. Indien de gezondheidstherapeut vermoedt dat de patiënt ernstig ziek is, zal hij de patiënt onverwijld doorverwijzen.

 Om zijn taak op een verantwoorde wijze uit te voeren beschikt de gezondheidstherapeut vanuit zijn opleiding over een grondige kennis van reguliere anatomie en fysiologie, de pathologie, de biologie, de chemie (voedingschemie), de biochemie (voedingsfysiologie) en de voedingsleer. De gezondheidstherapeut bezit een goed inzicht in de diagnostische mogelijkheden waarover de reguliere geneeskunde beschikt en de diverse vormen van anamnese.

De gezondheidstherapeut werkt meestal multitherapeutisch omdat meerdere therapieën elkaar ondersteunen en voor een synergetische werking zorgen. Het therapieplan beantwoordt aan de reële behoefte van de patiënt of aan de complexiteit van zijn klachtenpatroon.

De gezondheidstherapeut behandelt een acute klacht specifiek indien het om een goed afgelijnde klacht gaat of globaal indien de verbetering van de algemene toestand van de patiënt het genezingsproces gunstig beïnvloedt. Vaak wordt een specifieke behandeling vooraf gegaan door een globale behandeling. Om tijdelijke ongemakken te verzachten of op te heffen kan een symptomatische behandeling binnen een globale of specifieke aanpak zinvol zijn.

Bij een chronische aandoening verloopt de behandeling in fasen. De gezondheidstherapeut vertrekt vanuit de beginsituatie waarbij de patiënt zich bevindt. Deze wordt bepaald door de graad van homotoxicose en/of degeneratie. De gezondheidstherapeut past het therapieplan aan volgens het verloop van het genezingsproces.

De gezondheidstherapeut wijst zijn patiënt op het verband tussen gezondheid en levenswijze en verstrekt adviezen op het vlak van voeding, gezondheid en natuurlijke levenswijze. Hij waarschuwt de patiënt voor negatieve omgevingsfactoren (expositie) die een invloed kunnen hebben op het ontstaan, het verergeren of het afremmen van de genezing van de klacht of klachten zoals het vervuilde milieu, de verkeersdrukte, gebrek aan rust en stilte, een ongunstige beroepssituatie, relatieproblemen, sociale conflicten, stress, emotionele aandoeningen, enz. Deze adviezen maken integraal deel uit van zijn behandelingsschema. De gezondheidstherapeut is bewust van zijn educatieve opdracht.

De gezondheidstherapeut maakt gebruik van een groot aantal Westerse natuurgeneeskundige therapieën en behandeltechnieken waarin hij/zij vakkundig werd opgeleid.

De gezondheidstherapeut beheerst een groot aantal natuurgeneeskundige therapieën door zijn grondige theoretische en praktische opleiding, ondersteund door interne stage en externe stage. Na de opleiding kiest de gezondheidstherapeut voor een aantal therapieën die overeenstemmen met zijn aanleg en vaardigheden en het best geschikt zijn voor de patiënt of de klacht waaraan hij/zij lijdt.

De aangeleerde therapieën worden in drie groepen onderverdeeld namelijk de manuele  therapieen, de biofarmacotherapieen en de ondersteunende therapieën. Tot de manuele therapieen behoren: klassieke massage, ontspanningsmassage, dermasegmentale reflexologie (DSR), podosegmentale reflexologie (PSR), manuele lymfedrainage. Tot de biofarmacotherapie horen: kruidengeneeskunde, fytotherapeutische middelen, aromatherapie, probiotica, apitherapie, acetotherapie, enzy,therapie en andere vormen van biofarmaca. Tot de ondersteunende therapieën behoren: de gastro-intstinale therapieën, voedingstherapie, biomagnetisme, relaxatietherapie, Bachbloementherapie, psychologie van de eenheid, oorkaarsentherapie.

De gezondheidstherapeut oefent zijn beroep uit in een eigen praktijk of in dienstverband en volgens de regels van de beroepsethiek.

 

 

Omdat de eindtermen zijn opgesteld aan de hand van het beroepsprofiel voldoet de vierjarige  opleiding aan alle gestelde eisen  en normen om als volwaardig therapeut op een professionele en verantwoorde wijze werkzaam te zijn binnen de complementaire gezondheidszorg. De patiënt, die binnen de EU het recht geniet op therapievrijheid, vindt bij de gezondheidstherapeut niet alleen vakbekwaamheid maar tevens een totaalbenadering, een degelijke begeleiding en een rijk aanbod aan natuurlijke behandelwijzen.

De gezondheidstherapeut sluit zich aan bij de beroepsvereniging VBAG, die door de Europese Academie is erkend en is ook ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en is onderworpen aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) .